GIC to buy $1bn European logistics real estate portfolio from Apollo

201
Singapore’s sovereign wealth fund, GIC has agreed to buy a European logistics real estate portfolio from private equit