Tikehau scores 2.8x return through Ecotel Chomette Favor exit

1748
France-based Tikehau Capital has nabbed a 2.8-times return by selling Ecotel Chomette Favor to Naxicap Partners. Tikeha